Helaas is de vereniging voortijdig afgehaakt wegens geldgebrek, maar lees hieronder de opzet.


#22mei2014

Onder de naam Aanklacht doen wij mee aan de verkiezingen voor het Europees Parlement op 22 mei 2014. Partij Aanklacht staat hiervoor ingeschreven bij de kiesraad.

Aanklacht wil een virtuele demonstratie op Brussel organiseren. Het is hoog tijd dat wij de Europese politieke kaste het morele recht ontzeggen om ons de regels voor te schrijven en de Europese naties kapot te maken.
Aangezien de verkiezingen voor het EP om de vijf jaar zijn, houdt de demonstratie ook vijf jaar aan als Aanklacht een zetel wint. Er is weinig fantasie voor nodig om in te zien dat dit kan uitlopen in een virtuele massademonstratie van Europeanen die opstaan tegen het Brusselse politieke gedoe.
U hoeft slechts een kleine inspanning te doen en dat is lid worden. Jongkind gaat voor u in Brussel de politici confronteren.

Wat willen de demonstranten?
Is er in het nationale politieke systeem een kloof, in de Europese verhoudingen is er sprake van een ravijn waarvan de overzijde bij slecht weer niet te zien is. De kiezers zijn op sluwe wijze buitengesloten en buitenspel gezet.
Wij willen weer grip krijgen op de bestuurlijke werkelijkheid en daartoe zullen de politici zichzelf aan de haren uit het moeras moeten trekken. Dat proces willen we forceren.


Dringende redenen om deze stap te zetten:

- Nederlandse kiezers kwamen in 2009 niet verder dan een opkomstpercentage van 36,8 %. Dat is inclusief ongeldige stemmen en blanco stemmen. Ook is het inclusief de stemmen op protestpartijen. Het EP zou zich kapot moeten schamen voor een dergelijk gebrek aan steun en zich niet gelegitimeerd behoren te voelen.

- De politici nemen op Europees niveau de een na de andere onomkeerbare beslissing. De verkiezingen van 22 mei 2014 zijn eigenlijk de laatste kans om een vreedzame spaak in het wiel te steken. Daarna lijken pek en veren over te blijven.

- Machtsuitbreiding van de EU ten koste van nationale soevereiniteit gaat welbewust stap voor stap, maar in een steeds sneller tempo, en zonder u te raadplegen. Alleen uw massale NEE zal hen doen stoppen.

- Uitslagen van referenda zijn weggemoffeld, nieuwe referenda zijn ons onthouden en critici worden met censuur bedreigd. Het is gewoon niet de bedoeling dat u zich met Brussel bemoeit. Laat u zich dat doen?

- Voor de bescherming van de eigen veiligheid (EU) en belangen (EU) werkt de Europese Unie inmiddels aan een eigen legermacht, waarin uiteraard de nationale legers - stap voor stap - moeten opgaan. U werd niets gevraagd. En als u nu niet fel protesteert vat men dat op als goedkeuring.

- Initiatieven die overal in de samenleving opborrelen, waarin men naarstig op zoek is naar andere maatschappelijk verhoudingen en de nieuwe bestuurlijke werkelijkheid, verdienen veel meer aandacht en vooral medewerking van de huidige bestuurders.terug naar het begin